Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

finančný riaditeľ/finančná riaditeľka banky

Description

Code

1211.1.2

Description

Finanční riaditelia bánk dozerajú na všetky aspekty finančného hospodárenia banky. Riadia likviditu a platobnú schopnosť banky. Spravujú a predkladajú aktuálne rozpočty, revidujú finančné prognózy, pripravujú účty pre audit, spravujú účty banky a zachovávajú presné vedenie záznamov o finančnej dokumentácii.

Alternatívne označenie

finančná riaditeľka banky

finančný riaditeľ banky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept