Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať finančný plán

Description

Description

Vypracovanie finančného plánu v súlade s finančnými a klientskymi predpismi vrátane profilu investorov, finančného poradenstva a vyjednávania a plánov transakcií.

Vzťahy

URI – koncept