Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sociálny pracovník/sociálna pracovníčka na pomoc seniorom

Description

Code

2635.3.14

Description

Sociálni pracovníci na pomoc seniorom poskytujú pomoc starším osobám a ich rodinám, aby im pomohli zvládnuť ich bio-psycho-sociálne potreby. Pomáhajú starším ľuďom dostať sa ku komunitným zdrojom získavaním informácií o škále služieb, ktoré majú k dispozícii. Sociálni pracovníci na pomoc seniorom hodnotia potreby, funkčnú kapacitu a zdravotné problémy svojich klientov a v prípade potreby nadväzujú kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi.

Alternatívne označenie

špecialistka v sociálnych službách pre starších klientov

sociálna pracovníčka na pomoc seniorom

sociálny pracovník na pomoc seniorom

špecialista v sociálnych službách pre starších klientov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept