Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konsult, sociala tjänster

Description

Code

2422.16

Description

Konsulter inom sociala tjänster bistår vid utarbetande av policyer och rutiner för program inom sociala tjänster. De undersöker program inom sociala tjänster och identifierar områden som kan förbättras samt bistår vid utarbetande av nya program. De fyller en rådgivande funktion hos organisationer för sociala tjänster.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: