Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, måleri

Description

Code

3123.1.5

Description

Arbetsledare (måleri) planerar, styr och övervakar målarteam som arbetar med ett visst projekt eller på en viss plats. De övervakar och utvärderar målarnas arbete.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser