Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

samlingsansvarig

Description

Code

2621.2

Description

Samlingsansvariga ansvarar för vård och bevarande av föremål inom kulturinstitutioner, till exempel museer, bibliotek och arkiv. Samlingsansvariga tillsammans med utställningskuratorer och konservatorer spelar en mycket viktig roll vid insamling av konstföremål. De finns på de flesta museer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: