Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

akustikingenjör

Description

Code

2149.1

Description

Akustikingenjörer studerar och tillämpar ljus- och ljudtekniker på olika tillämpningar. De arbetar inom ett stort antal områden, bl.a. akustisk konsultation och element som påverkar överföringen av ljud i utrymmen för föreställningar eller inspelning. De kan även samråda om bullernivåer för de verksamheter som kräver efterlevnad av standarder på detta område.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: