Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lektor, nationalekonomi

Description

Code

2310.1.14

Description

Lektorer i nationalekonomi är universitetslärare, biträdande universitetslärare, lärare, föreläsare, föreläsarassistenter eller mentorer som undervisar studenter i sitt specialiserade studieområde, nationalekonomi. De tar fram läroplaner, förbereder lektioner (föreläsningar, praktiska lektioner, seminarier, utbildningar osv.) samt övervakar inlärningsresultat och studenternas studieförlopp. De bedriver akademisk forskning inom sitt respektive område av nationalekonomi och presenterar sina resultat på konferenser och i publikationer. De medverkar i vissa ledningsfunktioner vid universitetet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser