Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kemist

Description

Code

2113.1

Description

Kemister bedriver laboratorieforskning genom att testa och analysera den kemiska strukturen hos olika ämnen. De omvandlar forskningsresultaten till industriella produktionsprocesser som sedan används vid utarbetande eller förbättring av produkter. Kemister testar även tillverkade produkters kvalitet och deras miljöpåverkan.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser