Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kommunikationsvetare

Description

Code

2632.1.1

Description

Kommunikationsvetare forskar i olika aspekter av planering, insamling, skapande, organisering, bevarande, användning, utvärdering och utbyte av information genom verbal eller icke-verbal kommunikation. De studerar samspel mellan grupper, mellan individer och mellan individer och teknik (robotar).

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser