Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rörledningschef

Description

Code

1324.6

Description

Rörledningschefer styr inriktningen och den allmänna utvecklingen av projekt för rörledningstransport. De planerar planering, val av rutt, förvaltning av resurser och den dagliga verksamheten. De utarbetar en långsiktig vision för att säkerställa infrastrukturens effektivitet.

Alternativ beteckning

chef, oljeledning

chef, gasledning

chef, ledningsnät

chef, pipeline

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: