Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vårdare, vuxna med funktionsnedsättning

Description

Code

3412.4.11

Description

Vårdare av vuxna med funktionsnedsättning ger råd och stöd till utsatta vuxna med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller beroendeproblem. De övervakar deras framsteg och ger dem vård i en positiv miljö. De arbetar tillsammans med familjer för att stödja individers utveckling och tillgodose deras behov.

Alternativ beteckning

vårdare, gruppbostad

vårdare, LSS-boende

vårdbiträde, vuxna med funktionsnedsättning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser