Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geograf

Description

Code

2632.5

Description

Geografer är forskare som undersöker mänsklig och fysisk geografi. Beroende på specialisering studerar de politiska, ekonomiska och kulturella aspekter av mänskligheten som ingår i människans geografi. Dessutom studerar de jordformationer, jordmåner, naturliga gränser och vattenflöden inom fysisk geografi.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser