Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

datavetare

Description

Code

2511.1

Description

Datavetare bedriver forskning inom data- och informationsvetenskap och inriktar sig på ökad kunskap om och förståelse för grundläggande aspekter av IKT-fenomen. De upprättar forskningsrapporter och tar fram förslag. De uppfinner och utformar nya metoder för datateknik, hittar innovativa användningsområden för befintlig teknik och befintliga studier samt löser komplexa problem inom databehandling.

Scope note

Includes people performing in-house research activities. Excludes people performing outsource research activities.

Alternativ beteckning

IT-forskare

datavetenskapsman

IKT-vetenskapsman

IKT-forskare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser