Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, покривни работи

Description

Code

3123.1.21

Description

Техническите ръководители на покривни работи наблюдават изграждането на покриви на сгради. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Алтернативен етикет

технически ръководител, изграждане на покриви

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието