Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, оптика

Description

Code

1420.4.19

Description

Управителите на оптики отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, оптичен магазин

управител, оптичен център

управител, магазин за оптика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието