Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

анализатор, проучване на пазари

Description

Code

2431.11

Description

Анализаторите, които проучват пазари, събират информацията, получена чрез изследване на пазара, и я проучват, за да направят изводи. Те определят потенциалните клиенти на даден продукт, целевата група и начина, по който могат да бъдат достигнати. Анализаторите, които проучват пазари, анализират позициите на продуктите на пазара от различни гледни точки, например характеристики, цени и конкуренти. Те анализират кръстосаните продажби и зависимостта между различните продукти и тяхното пускане на пазара. Анализаторите, които проучват пазари, изготвят информация, която е от полза за разработването на маркетингови стратегии.

Алтернативен етикет

координатор, маркетингови проучвания

анализатор, маркетингови проучвания

мениджър, потребителско поведение

анализатор, проучване на пазари

пазарна анализаторка

пазарна изследователка

анализаторка, маркетингови проучвания

маркетингов изследовател

анализатор на пазара

специалист, пазарни проучвания

мениджър, пазарни проучвания

анализаторка, проучване на пазари

координаторка, маркетингови проучвания

пазарен изследовател

анализаторка на пазара

маркетингова изследователка

пазарен анализатор

специалистка, пазарни проучвания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието