Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер-биотехнолог

Description

Code

2149.5

Description

Инженерите биотехнолози съчетават най-новите открития в областта на биологията с инженерни науки, за да намерят решения, насочени към подобряване на доброто състояние на обществото. Те могат да разработват системи за подобряване за опазването на природните ресурси, селското стопанство, производството на храни, генетичната модификация и икономическата употреба.

Алтернативен етикет

биологичен инженер

технолог, биотехнологичен синтез

инженер-биотехнолог

биоинженерка

инженерка, биотехнология

биологична инженерка

биотехноложка

инженер по биотехнологии

биомедицинска инженерка

инженерка-биотехноложка

инженерка, биотехнологии

биотехнолог

техноложка, биотехнологичен синтез

биотехнологичен инженер

биоинженер

биотехнологична инженерка

инженер, биотехнологии

инженер, биотехнология

инженерка по биотехнологии

биомедицински инженер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието