Skip to main content

Show filters

Hide filters

arkitekt

Description

Code

2161.1

Description

Arkitekter forsker i, planlægger og fører tilsyn med opførelsen og udviklingen af bygninger, byrum, infrastrukturprojekter og fællesarealer. Deres arbejde tager afsæt i omgivelserne og de vedtægter, der gælder i specifikke geografiske områder, og inddrager faktorer såsom funktion, æstetik, omkostninger, folkesundhed og offentlig sikkerhed. De er opmærksomme på sociale sammenhænge og miljømæssige faktorer, som omfatter forholdet mellem mennesker og bygninger og bygninger og miljøet. De deltager i tværfaglige projekter, der har til formål at udvikle den sociale sammenhængskraft i et geografisk område og fremme sociale byplanlægningsprojekter. 

Alternativ betegnelse

bygningstegner

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder