Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehnike vizualne prezentacije

Description

Description

Tehnike vizualnog prikaza i interakcije, kao što su histogrami, dijagrami raspršenja, dijagrami površine, prikazi u obliku grananja i dijagrami paralelnih koordinata, koji se mogu upotrebljavati za predstavljanje apstraktnih numeričkih i nenumeričkih podataka kako bi se osnažilo ljudsko razumijevanje tih informacija.

Alternativna oznaka

tehnike vizualnih prezentacija

metode vizualnih prezentacija

metode za vizualne prezentacije

metode vizualne prezentacije

tehnike za vizualne prezentacije

Vještine