Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

metoder för visuell presentation

Description

Description

Visuella representations- och interaktionstekniker, som histogram, sambandsdiagram, ytdiagram, trädkartor och parallella koordinatdiagram, som kan användas för att presentera abstrakta numeriska och icke-numeriska data i syfte att öka den mänskliga förståelsen av informationen.

Alternativ beteckning

metod för visuell presentation

sätt att presentera något visuellt

tekniker för visuell presentation

visuella presentationsmetoder

Begreppets URI