Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, elektromekanik

Description

Code

2151.1.3

Description

Ingenjörer (elektromekanik) projekterar och utarbetar utrustning och maskiner som använder både elektrisk och mekanisk teknik. De upprättar skisser och dokument med närmare uppgifter om materialanskaffning, monteringsprocessen och andra tekniska specifikationer. De även provar och utvärderar prototyperna. De övervakar tillverkningsprocessen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser