Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

UT upplýsinga- og þekkingarstjóri

Description

Code

1330.1.1

Description

UST upplýsinga- og þekkingarstjórar stuðla að skilgreiningum á skipulagsupplýsingastefnu og beita þekkingu og þekkingarsköpunar-, vinnslu-, geymslu- og dreifingarstefnum. Þeir stýra viðhaldi og þróun skipulagðra og óskipulagðra upplýsinga. Þeir skapa stafræn kerfi sem gera kleift að nýta og hámarka upplýsingar og þekkingu, stjórna gagnagreiningu og hagnýta viðskiptagreind.

Önnur merking

ICT þekkingarstjóri

UT upplýsinga- og þekkingarstjóri

ICT upplýsinga- og þekkingarstjóra

ICT upplýsingastjóri

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: