Skip to main content

Show filters

Hide filters

iðjuþjálfi

Description

Code

2269.4

Description

Iðjuþjálfar aðstoða einstaklinga eða hópa sem eru starfsskertir vegna sjúkdóma, líkamlegra kvilla eða tímabundinnar eða varanlegrar geðrænnar fötlunar, í að endurheimta getu til daglegra athafna. Þeir veita meðferð og endurhæfingu til að þeir geti tekið virkan þátt í samfélaginu, hagað lífi sínu samkvæmt eigin óskum og sinnt því sem hefur þýðingu fyrir þá. Iðjuþjálfar starfa innan opinberrar heilbrigðis- og félagsþjónustu en störf þeirra geta einnig falist í stuðningi við hælisleitendur, flóttamenn og/eða heimilislaust fólk.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti:

Skills & Competences