Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vedúci/vedúca strediska záchranných služieb

Description

Code

1349.20

Description

Vedúci stredísk záchranných služieb dohliadajú na činnosť stredísk záchranných služieb, vykonávajú administratívne úlohy a dohliadajú na zamestnancov. Zabezpečujú, aby stredisko fungovalo v súlade s politikami a aby zamestnanci vykonávali záchranné misie bezpečne, efektívne a v súlade s predpismi.

Alternatívne označenie

koordinátorka záchranárskeho strediska

koordinátor záchranárskeho strediska

vedúca strediska záchranných služieb

vedúci strediska záchranných služieb

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept