Skip to main content

Show filters

Hide filters

použiť postupy týkajúce sa hygieny zvierat

Description

Description

Naplánovať a použiť vhodné hygienické opatrenia, aby sa zabránilo prenosu chorôb a zabezpečila účinná celková hygiena. Udržiavať a dodržiavať hygienické postupy a predpisy pri práci so zvieratami, informovať ostatných o kontrolách hygieny priestorov a protokoloch. Bezpečne nakladať s odpadom podľa predpisov cieľového miesta a miestnych predpisov.

Vzťahy

URI – koncept