Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

mladinski informativni delavec/mladinska informativna delavka

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Mladinski informativni delavci in delavke zagotavljajo storitve obveščanja, usmerjanja in svetovanja za mlade v različnih okoljih, da bi jih opolnomočili ter pripomogli k njihovemu dobremu počutju in samostojnosti. Zagotavljajo dostopnost storitev, ki opremljene z ustreznimi viri in so mladim prijazne. Izvajajo dejavnosti, katerih cilj je z učinkovitimi sredstvi doseči celotno populacijo mladih ter so primerna in prilagojena za različnim skupinam in potrebam. Mladinski informativni delavci in delavke želijo mladim omogočiti sprejemanje avtonomnih odločitev, ki na ta način postanejo aktivni državljani. Pri svojem delu tesno sodelujejo z drugimi službami.

Druga oznaka

direktorica mladinskega centra

informacijski delavec na terenu

informacijski delavka na terenu

informacijski tehnica in svetovalka za mlade

informacijski tehnik in svetovalec za mlade

izvenšolski upravitelj

izvenšolski upraviteljica

mladinska agentka

mladinska informacijski animatorka

mladinska karierna svetovalka

mladinska mentor

mladinska moderator

mladinska obveščevalka

mladinska svetovalka

mladinski agent

mladinski informacijski animator

mladinski karierni svetovalec

mladinski mentor

mladinski moderator

mladinski obveščevalec

mladinski svetovalec

ponudnik informacij za mlade

strokovnjakinja za informiranje mladih

strokovnjak za informiranje mladih

svetovalec za informiranje mladih

svetovalec za mladinske projekte

svetovalka za informiranje mladih

svetovalka za mladinske projekte

vodja informacijske misije

šolska mladinska delavka

šolski mladinski delavec

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence