Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitelj/učiteljica v poklicnem izobraževanju

Description

Code

2320.1

Description

Učitelji/učiteljice v poklicnem izobraževanju učijo učence na svojem specializiranem študijskem področju, ki je pretežno praktične narave. Zagotavljajo teoretično usposabljanje za praktične spretnosti in tehnike, ki jih morajo učenci naknadno izpopolniti, v skladu z odnosi in vrednotami, na specializiranem področju, ki ga sami izberejo. Spremljajo napredek učencev in po potrebi zagotavljajo individualno pomoč ter ocenjujejo njihovo znanje in uspešnost na izbranem področju z nalogami, testi in izpiti.

Druga oznaka

učitelj v poklicnem izobraževanju

učiteljica v poklicnem izobraževanju

predavateljica v poklicnem izobraževanju

predavatelj v poklicnem izobraževanju

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

Narrower occupations

spretnosti / kompetence