Skip to main content

Show filters

Hide filters

uporabljati medkulturne strategije poučevanja

Description

Description

Zagotoviti, da so vsebina, metode, gradivo in splošne izkušnje z učenjem za vse učence vključujoči ter upoštevajo pričakovanja in izkušnje učencev iz različnih kulturnih okolij. Proučevati individualne in družbene stereotipe ter razvoj medkulturnih učnih strategij.

Razmerja