Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

chef, äldreboende

Description

Code

1343.1

Description

Chefer (äldreboende) övervakar, planerar, organiserar och utvärderar tillhandahållandet av äldrevård för personer som behöver dessa tjänster på grund av följderna av åldrande. De leder äldreboendet och övervakar personalens aktiviteter.

Alternativ beteckning

föreståndare, ålderdomshem

pensionärshemsföreståndare

servicehusföreståndare

äldreomsorgschef

ålderdomshemschef

ålderdomshemsföreståndare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser