Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, äldreboende

Description

Code

1343.1

Description

Chefer (äldreboende) övervakar, planerar, organiserar och utvärderar tillhandahållandet av äldrevård för personer som behöver dessa tjänster på grund av följderna av åldrande. De leder äldreboendet och övervakar personalens aktiviteter.

Alternativ beteckning

ålderdomshemsföreståndare

ålderdomshemschef

pensionärshemsföreståndare

servicehusföreståndare

äldreomsorgschef

föreståndare, ålderdomshem

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser