Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tillsynssamordnare, rörledningar

Description

Code

3119.13

Description

Tillsynssamordnare på området rörledningar spårar, sammanställer och sammanfattar alla överensstämmelserelaterade aktiviteter inom rörledningsinfrastruktur och rörledningsområden. De ser till att arbetet utförs inom ramen för gällande regelverk. De strävar efter att utveckla och genomföra efterlevnadsstrategier och rekommenderar olika sätt att minimera risker. De inspekterar områden, samlar in bevis och rapporterar till ledningen om behov av efterlevnadsåtgärder.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: