Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brandtekniker

Description

Code

3112.1.8

Description

Brandtekniker genomför diverse provningar på material såsom bygg-, transport- och textilmaterial samt på brandförebyggande system och brandskyddssystem. De mäter bland annat flamhärdighet och beteende hos material som utsätts för extrema förhållanden.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: