Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

optomekanikingenjör

Description

Code

2144.1.15

Description

Optomekanikingenjörer projekterar och utarbetar optomekaniska system, anordningar och komponenter såsom optiska speglar och optiska fästen. Opiomekanisk teknik kombinerar optisk teknik med mekanisk teknik vid konstruktion av dessa system och anordningar. De bedriver forskning, utför analyser, testar utrustning och övervakar forskning.

Scope note

Excludes people performing engineering activites related to optoelectronics.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser