Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, tillverkning elektrisk utrustning

Description

Code

3122.4.4

Description

Arbetsledare (tillverkning av elektrisk utrustning) samordnar, planerar och styr tillverkningsprocessen för elektrisk utrustning. De leder anställda som arbetar i produktionslinjen, övervakar kvaliteten på de monterade varorna och sköter kostnads- och resursförvaltningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: