Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър по регулаторни въпроси

Description

Code

2619.12

Description

Мениджърите по регулаторни въпроси отговарят за регулаторните и правните въпроси в няколко сектора, например здравеопазването, енергетиката и банковия сектор. Те следят развитието на продуктите и услугите от създаването до пускането на пазара като правят необходимото всичко да бъде съответствие с местното законодателство и да отговаря на регулаторните изисквания. Имат опит в различните фази на регулаторните процеси и действат като свързващо звено между бизнеса и държавното законодателство или регулаторните съвети.

Алтернативен етикет

директорка по проверка на съответствието

лице, отговарящо за съответствието с нормативните изисквания

служител по проверка на съответствието

отговорник за спазване на разпоредбите

служителка по проверка на съответствието

директор по проверка на съответствието

мениджър регулаторни въпроси

служител по законосъобразността

отговорничка по качество и регулаторни въпроси

отговорник по качество и регулаторни въпроси

мениджър по регулаторни и международни въпроси

лице, отговарящо за съответствието с регулаторните изисквания

служителка по законосъобразността

отговорничка за спазване на разпоредбите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието