Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka za fotoniku

Description

Code

2149.12.1

Description

Inženjeri za fotoniku brinu se o proizvodnji, prijenosu, transformaciji i otkrivanju svjetlosti. Provode istraživanja, osmišljavaju, sastavljaju, ispituju i uvode fotoničke komponente ili sustave u polja s više primjena, od optičkih komunikacija do medicinskih instrumenata, obrade materijala ili senzorne tehnologije.

Alternativna oznaka

inženjer optike

inženjerka za fotoniku

inženjerka za kvantnu optiku

inženjer za fotoniku

inženjer za kvantnu optiku

inženjerka optike

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine