Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fordonsingenjör

Description

Code

2144.1.3

Description

Fordonsingenjörer projekterar och övervakar tillverkningsprocessen och användningen av motorfordon såsom motorcyklar, bilar, lastbilar, bussar och deras respektive tekniska system. De projekterar nya fordon eller mekaniska delar, övervakar ändringar och löser tekniska problem. De ser till att utformningen överensstämmer med kostnadsspecifikationer och andra begränsningar. De bedriver även forskning om miljö-, energi- och säkerhetsaspekter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser