Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ekonom

Description

Code

2631.2

Description

Ekonomer bedriver forskning och utvecklar teorier inom området ekonomi, oavsett om det rör sig om mikroekonomisk eller makroekonomisk analys. De undersöker trender, analyserar statistiska data och i viss utsträckning arbetar med ekonomiska matematiska modeller för att ge råd till företag, regeringar och relaterade institutioner. De ger råd om produkters genomförbarhet, trendprognoser, framväxande marknader, skattepolitik och konsumenttrender.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser