Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

researrangörsombud

Description

Code

4221.5

Description

Researrangörsombud agerar på researrangörernas vägnar för att ge praktisk information, tillhandahålla hjälp, hantera tjänster och sälja utflykter till turister på deras resmål.

Alternativ beteckning

ombud för researrangör

researrangörsrepresentant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser