Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

teleingenjör

Description

Code

3522.1

Description

Teleingenjörer använder, övervakar och utför underhåll på system för telekommunikation som möjliggör samverkan mellan data- och röstkommunikation, såsom telefon-, video-, data- och röstmeddelandesystem. De medverkar även vid projektering, tillverkning, anläggning, underhåll och reparation av telekommunikationssystem. Teleingenjörer tillhandahåller tekniskt stöd inom forskning och utveckling av telekommunikationsutrustning.

Alternativ beteckning

telekommunikationsadministratörer

adminstratör för telekommunikation

telekomansvarig

ansvarig för telekommunikation

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser