Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

уредник, зооколекция в зоологическа градина

Description

Code

2621.9

Description

Уредниците на зооколекции в зоологически градини са отговорни за поддържането на голямо разнообразие от данни, свързани с животните и грижите за тях в зоологическите колекции. Това включва както исторически, така и текущи записи. Те отговарят за събирането на записи в организирана и призната система за водене на документация. В повечето случаи това включва и подаването на редовни доклади до регионални или междурегионални информационни системи за видове и/или като част от управляваните развъдни програми, т.е. Уредниците на зооколекции обикновено отговарят както за вътрешното, така и за външното управление, ако е налице институционална отчетност. Уредниците на зооколекции често координират транспортирането на животни за зоологическата колекция.

Алтернативен етикет

уредничка, зооколекция в зоологическа градина

уредник, зооколекция в зоологическа градина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието