Skip to main content

Show filters

Hide filters

вещно право

Description

Description

Закон и законодателство, които уреждат всички различни начини за управление на имуществото, например видовете собственост, начините за третиране на спорове за собственост и правилата за договорите за собственост.

Връзки

URI на понятието

Status

released