Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

analitičar/analitičarka u pozivnom centru

Description

Code

3341.1

Description

Analitičari u pozivnom centru pregledavaju podatke o dolaznim ili odlaznim pozivima potrošača. Pripremaju izvješća i vizualizaciju.

Alternativna oznaka

analitičarka pripravnica

analitičarka u call centru

analitičarka u kontakt-centru

analitičarka u pozivnom centru

analitičar pripravnik

analitičar u call centru

analitičar u kontakt-centru

analitičar u pozivnom centru

CRM analitičar

CRM analitičarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: