Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

mistrz produkcji

Description

Code

3122.4

Description

Mistrzowie produkcji koordynują i planują procesy produkcji oraz kierują nimi. Odpowiadają za przegląd harmonogramów lub zleceń produkcji, a także za nadzorowanie pracowników w tych obszarach produkcji.

Etykieta synonimiczna

mistrz produkcji w przemyśle samochodowym

mistrz produkcji w przemyśle spożywczym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności