Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler bezpieczeństwa żywności

Description

Code

3257.3

Description

Kontrolerzy bezpieczeństwa żywności przeprowadzają inspekcje w środowiskach przetwórstwa spożywczego pod kątem bezpieczeństwa żywności. Są pracownikami oficjalnych organów kontroli, które sprawdzają i kontrolują produkty i procesy spożywcze w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia.

Etykieta synonimiczna

kontroler ds. bezpieczeństwa żywności

kierownik ds. jakości

kierownik ds. bezpieczeństwa żywności

koordynator systemu HACCP

inspektor ds. bezpieczeństwa żywności

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności