Skip to main content

Show filters

Hide filters

uporabljati sistemski oblikovalsko razmišljanje

Description

Description

Uporabljati postopek združevanja metodologij sistemskega razmišljanja z zasnovo, osredotočeno na človeka, da bi na inovativen in trajnosten način rešili kompleksne družbene izzive. Najpogosteje se uporablja v praksah socialnih inovacij, ki so manj osredotočene na oblikovanje samostojnih izdelkov in storitev za oblikovanje kompleksnih storitvenih sistemov, organizacij ali politik, ki prinašajo vrednost celotni družbi.