Skip to main content

Show filters

Hide filters

telefonförsäljare

Description

Code

5244.1

Description

Telefonförsäljare hanterar inkommande eller utgående samtal med kunder åt företag. De ringer till befintliga och potentiella kunder för att göra reklam för varor och tjänster. De hanterar även försäljning och anordnar försäljningsbesök.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: