Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmaceut

Description

Code

2262.1

Description

Farmaceuter förbereder, lämnar ut och tillhandahåller receptfria läkemedel. De ger klinisk information om läkemedel, rapporterar om misstänkta biverkningar och ger patienter individuellt stöd. Farmaceuter formulerar och testar läkemedel i laboratorier samt förvarar, lagrar och distribuerar dem.

Scope note

Includes people performing local or national public health campaigns.

Alternativ beteckning

apotekare

receptarie

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser