Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Karjeras konsultants

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Jauniešu karjeras konsultanti sniedz informācijas, ievirzes un konsultāciju pakalpojumus jauniešiem dažādās situācijās, lai nodrošinātu viņiem pilnvērtīgas iespējas un veicinātu viņu labbūtību un autonomiju. Šie darbinieki garantē, ka minētie pakalpojumi jauniešiem ir pieejami un tiek sniegti labvēlīgā veidā un ka ir nodrošināti to sniegšanai nepieciešamie resursi, un viņi rīkojas tā, lai, izmantojot iedarbīgus un dažādām grupām un vajadzībām piemērotus līdzekļus, aptvertu visus jauniešus. Jauniešu karjeras konsultanti cenšas veicināt to, lai jaunieši paši izdarītu apzinātas izvēles un kļūtu par aktīviem pilsoņiem. Šie darbinieki cieši sadarbojas ar citiem dienestiem.

Alternatīvs apzīmējums

jauniešu koordinators

ārpusskolas vadītājs

jauniešu aģents

jauniešu informācijas konsultants

jauniešu projektu konsultante

informācijas un jauniešu konsultāciju tehniķis

jauniešu moderators

jauniešu centra direktors

jauniešu informācijas animators

jaunatnes padomnieks

skolas jaunatnes darbinieks

jauniešu mentors

jauniešu informācijas sniedzējs

informācijas misijas vadītājs

jauniešu informators

jaunatnes informācijas eksperts

jauniešu konsultants

lauka informācijas darbinieks

jauniešu karjeras konsultants

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze: