Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka nehnuteľností

Description

Code

3334.5

Description

Manažéri nehnuteľností spracúvajú a dohliadajú na prevádzkové aspekty obchodných alebo obytných nehnuteľností, ako sú súkromné byty, kancelárske budovy a maloobchodné predajne. Rokujú o zmluvách o nájme, určujú a plánujú nové projekty v oblasti nehnuteľností a výstavbu nových budov prostredníctvom partnerstva s developerom s cieľom identifikovať vhodné miesto pre nové budovy, koordinujú štúdiu uskutočniteľnosti nových stavieb a dohliadajú na všetky administratívne a technické aspekty týkajúce sa rozširovania obchodnej činnosti. Udržiavajú priestory a ich cieľom je zvýšiť ich hodnotu. Zamestnávajú a školia zamestnancov a dohliadajú na nich.

Alternatívne označenie

manažérka nehnuteľnosti

manažér nehnuteľnosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept